Stortinget - Møte tirsdag den 14. februar 2023

Dato: 14.02.2023
President: Morten Wold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.09.