Stortinget - Møte tirsdag den 14. februar 2023 *

Dato: 14.02.2023
President: Morten Wold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.09