Stortinget - Møte onsdag den 15. mars 2023 *

Dato: 15.03.2023
President: Svein Harberg

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.14.