Stortinget - Møte tirsdag den 4. oktober 2022

Dato: 04.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet heva kl. 22.04.