Stortinget - Møte onsdag den 5. oktober 2022

Dato: 05.10.2022
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.56