Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter)

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 4. oktober 2022

Eigil Knutsen

leder og ordfører