Stortinget - Møte torsdag den 1. desember 2022

Dato: 01.12.2022
President: Svein Harberg

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.25.