Stortinget - Møte torsdag den 15. desember 2022

Dato: 15.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.37.