Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 8. desember 2022

Per-Willy Amundsen

leder og saksordfører