Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2023, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 8. desember 2022

Lene Vågslid

leder og ordf. for kap. 500, 510, 2445 og 3510

Heidi Greni

ordf. for kap. 553, 554 og 571

Mudassar Kapur

ordf. for kap. 530, 573, 2412, 5312 og 5615

Kathrine Kleveland

ordf. for kap. 1, 2, 531 og 546

Bjørnar Laabak

ordf. for kap. 490, 587, 3490 og 3587

Anne Kristine Linnestad

ordf. for kap. 525, 545, 560, 567 og 3525

Tobias Drevland Lund

ordf. for kap. 502, 671 og 3671

Mari Holm Lønseth

ordf. for kap. 672 og 3672

Helge André Njåstad

ordf. for kap. 533, 575, 595, 3533 og 3595

Kari Mette Prestrud

ordf. for kap. 572 og 577

Rune Støstad

ordf. for kap. 540, 578 og 3540

Siri Gåsemyr Staalesen

ordf. for kap. 581, 585, 670 og 3585

Terje Sørvik

ordf. for kap. 491, 563 og 3563

Grete Wold

ordf. for kap. 20, 21, 24, 590 og 3024