Stortinget - Møte tirsdag den 28. november 2023

Dato: 28.11.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 17 [15:21:43]

Referat

 • 1. (98) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap) (Lovvedtak 1 (2023–2024))

  • 2. lov om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet) (Lovvedtak 3 (2023–2024))

  • 3. lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven) (Lovvedtak 4 (2023–2024))

  • – er sanksjonert under 24. november 2023

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (99) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Prop. 15 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt kap. 670, 671, 672, 3671 og 3672, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 3. (100) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Dag-Inge Ulstein og Kjell Ingolf Ropstad om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn (Dokument 8:45 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (101) Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 21 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt kap. 1429, som sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5. (102) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementet (Prop. 26 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt kap. 1812 og 4812, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 6. (103) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementet (Prop. 16 S (2023–2024))

 • 7. (104) Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet (Prop. 23 S (2023–2024))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8. (105) Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven) (Prop. 29 LS (2023–2024))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 9. (106) En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa (Meld. St. 5 (2023–2024))

 • 10. (107) Endringar i statsbudsjettet 2022 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 18 S (2023–2024))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 11. (108) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 19 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 480 og romertall IV, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 12. (109) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementet (Prop. 22 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 505, 3505, 3506, 3507 og 5607, som sendes arbeids- og sosialkomiteen, og kap. 541 og 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13. (110) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg og Alf Erik Bergstøl Andersen om å ikke ha bedre ytelser for flykninger i Norge enn i Danmark og Sverige (Dokument 8:44 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14. (111) Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 24 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1137, som sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 15. (112) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 25 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 916 samt romertall III kap. 916, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, kap. 920, 923, 926, 3923 og 3926, som sendes utdannings- og forskningskomiteen, kap. 2440 og 5440, som sendes energi- og miljøkomiteen, og kap. 2540, som sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 16. (113) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet (Prop. 27 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 17. (114) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 20 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 18. (115) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet (Prop. 17 S (2023–2024))

 • 19. (116) Endringar i statsbudsjettet 2023 under Utanriksdepartementet (Prop. 28 S (2023–2024))

 • 20. (117) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lan Marie Nguyen Berg, Ingrid Fiskaa og Stine Westrum om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Palestina (Dokument 8:47 S (2023–2024))

  Enst.: Nr. 18–20 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten []: Stortinget går da tilbake til behandling av dagens kart.