Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at norske statsborgere som har oppholdt seg mer enn 5 år i utlandet, får fulle rettigheter i folketrygden når de kommer tilbake til Norge, i likhet med innvandrere og asylanter

Til Stortinget
11. oktober 1999