Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om at norske statsborgere som har oppholdt seg mer enn 5 år i utlandet, får fulle rettigheter i folketrygden når de kommer tilbake til Norge, i likhet med innvandrere og asylanter

Dokument nr. 8:9 (1999-2000), Innst. S. nr. 222 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i sosialkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse
Forslag fra (Kp)
Innstilling avgitt 06.06.2000 Innst. S. nr. 222 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2000