Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen om å innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgifts-fritaket som gjelder for aviser

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

En avis som distribueres elektronisk, er en elektronisk utgave eller versjon av papiravisen. At det er en elektronisk utgave, betyr at avisen er overført til et digitalt format slik at avisen kan leses på PC, lesebrett, mobiltelefon eller lignende. Det er i dag full merverdiavgiftssats på aviser som distribueres elektronisk, mens salg av trykte aviser har nullsats.

Fremveksten av Internett, og det faktum at aviser også kan distribueres elektronisk, betyr at man slipper kostnader til trykking og fysisk distribusjon, samtidig som publikum på en enkel måte får tilgang til de avisene de ønsker å lese. Det er derfor ingen tvil om at aviser som distribueres elektronisk, er et godt tilleggstilbud for publikum.

Ønsker man å lese hele papiravisen, med smått og stort, kan man nå kjøpe avisen digitalt over Internett. Avisene tilbys digitalt i både løssalg og i abonnement.

For å lese en elektronisk distribuert avis trenger leseren i utgangspunktet bare én ting: å installere et leseprogram. Dette er et spesielt program som gjør det mulig for brukeren å lese avisene på PC, mobiltelefon, lesebrett eller lignende. Leseprogrammene kan også fungere som digitale biblioteker hvor man kan oppbevare og holde orden på alle avisene. I mange tilfeller er en nettleser tilstrekkelig.

Mange aviser tilbyr også at man kan kjøpe tidligere utgaver av avisen på samme sted og akkurat på samme måte.

Aviser som distribueres elektronisk, er et flott tilbud til dem som er på ferie, forretningsreise eller som rett og slett er på et sted hvor tilgang til papirutgaven er redusert, – og for de leserne som av ulike årsaker rett og slett foretrekker en slik leveringsmåte.

Avisene på sin side får mulighet til å utvikle en kvalitetssikret digital produksjonslinje for sitt innhold, mulighet til å bygge felles plattformer for en felles distribusjon av innhold, og sikre at utgiveren har kontroll med rettigheter og prising også i elektronisk form.

Forslagsstillerne mener derfor at:

 • Dagens merverdiavgiftsregler på området er innrettet logisk mot avisinnhold: Nyhetsformidling og samfunnsdebatt.

 • Staten bør ikke avgiftsbelegge nyhetsformidling og samfunnsdebatt

  • Kun papiraviser har i dag nullmerverdiavgiftssats; aviser distribuert elektronisk har full sats.

 • Utviklingen av elektronisk distribuerte avisprodukter skjer raskt.

 • Dagens avgiftsregler hindrer norske avishus i å lage gode løsninger.

 • Ved å la aviser også få nullsats når de distribueres elektronisk vil man:

  • Stimulere til utvikling av fremtidens avisprodukter.

  • Bidra til utvikling av nye forretningsmodeller for avisene.

  • Ikke ramme statens avgiftsinntekter.

Forslag

På dette grunnlag fremmes følgende:

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innlemming av aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser.

16. februar 2010