Representantforslag om å innlemme aviser som distribueres elektronisk i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser

Dokument 8:64 S (2009-2010), Innst. 221 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2010 Innst. 221 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for aviser. Selve representantforslaget og et forslag om at representantforslaget vedlegges protokollen, ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.05.2010