Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde og Ulf Leirstein om å forby offentliggjøring av skattelistene

Dette dokument

  • Dokument 8:15 S (2010–2011)
  • Dato: 20.11.2010
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
20. oktober 2010