Forslag

På denne bakgrunn fremmer forslagsstillerne følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om utvidet hjemmel for Tollvesenet til bruk av foto, fingeravtrykk og eventuelt DNA i forbindelse med kontroll ved mistanke om illegal innvandring.

  • 2. Stortinget ber regjeringen gi Tollvesenet direkte tilgang til relevante elektroniske dataregister i grensekontrollen.

  • 3. Stortinget ber regjeringen vurdere forslag om å gi Tollvesenet utvidet hjemmel til å ilegge forenklet forelegg for å effektivisere saksgangen og frigjøre ressurser for politiet.

  • 4. Stortinget ber regjeringen innføre tilgang på scannere for kroppskontroll ved grensepasseringssteder, for bruk ved mistanke om smugling.

  • 5. Stortinget ber regjeringen innføre pass-/id-scannere ved alle internasjonale lufthavner etter modell av Gardermoen.

  • 6. Stortinget ber regjeringen utvide dagens forsøksordning med elektronisk kontroll (kamera ved ubetjent grenseovergang) til å dekke flere grenseoverganger mot Sverige/Finland.

  • 7. Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige forskriftsendringer, slik at Tollvesenet kan benytte blålys under utrykning samt stoppe kontrollobjekter.