Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Mette Hanekamhaug, Åse Michaelsen, Bente Thorsen, Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Karin S. Woldseth, Siv Aida Rui Skattem, Åshild Karoline Haugland og Laila Marie Reiertsen om et opprør mot voldtektsbølgen

Dette dokument

  • Dokument 8:14 S (2011–2012)
  • Dato: 26.10.2011
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
26. oktober 2011