Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde og Bård Hoksrud om justering av avgiftssystemet ved import av bruktbil som er mellom 15 og 30 år.

Innhold

Til Stortinget

Ved import av bruktbil kan man i dag velge mellom normal og alternativ avgiftsberegning. Ved normal beregning beregnes avgift på bilen som om den var ny, for deretter å gi et fastsatt prosentfratrekk i henhold til bilens alder. Avgiften reduseres gradvis fra 0 til 15 år. For biler mellom 15 og 30 år er det ikke lenger økning i prosentfratrekket, og det betales en fast sats på 20 pst. av fastsatt engangsavgift. Biler over 30 år regnes som veteranbiler, og det betales en engangsavgift på i overkant av 3 000 kroner.

Ved alternativ beregning forsøker man å ta hensyn til bilens reelle verdi i markedet. Man tar utgangspunkt i bilens nypris, nåværende bruktpris, og justerer for kjørte kilometer. I motsetning til ved normal beregning, gis det i alternativ beregning en avgiftslettelse for biler som er mellom 15 og 30 år gamle. Dermed har man to metoder for avgiftsberegning som behandler samme type bil prinsipielt ulikt. Ved normal beregning behandles 16 og 29 år gamle biler med samme prosentsats, ved alternativ beregning verdsettes en 16 år gammel bil høyere enn en 29 år gammel bil. For bileier betyr det at man ved import av 15–30 år gamle biler velger alternativ avgiftsberegning.

For eldre, bruktimporterte kjøretøy kan manglende datagrunnlag gjøre det vanskelig å komme fram til prisene som er nødvendige for å angi forholdstallet som skal legges til grunn for avgiftsberegningen. Verdivurdering av kjøretøy som er eldre enn 10 år er derfor lagt til en særskilt enhet (Kontor for verdivurdering av kjøretøy) som administrativt er underlagt Tollregion Sør-Norge ved Drammen tollsted.

Forslagsstillerne mener regelverket bør forenkles, slik at den avgiftsmessige nedtrappingen fortsetter også for biler mellom 15 og 29 år. Fra 16 til 29 år kunne bruksfradragsstigen for eksempel sett slik ut: 18–16–14–12–10–9–8–7–6–5–4–3–2–2. Dette ville gjort det langt mer forutsigbart å vurdere hva avgiften på en bruktimportert bil faktisk blir, og det ville forenklet byråkratiet.

Registreringsstatistikken for amerikanske biler viser at det ble nyregistrert 61 brukte 2011-modeller. Til sammenlikning viser samme statistikk at det ble nyregistrert 39 biler i årsmodellspennet 1990–1999. Det illustrerer hvor få biler som importeres når de har passert en viss alder, og at statens proveny ville vært marginalt.

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre avgiftsmessig nedtrapping av engangsavgiften for import av bruktbiler som er mellom 15 og 30 år gamle.

15. juni 2012