Representantforslag om justering av avgiftssystemet ved import av bruktbil som er mellom 15 og 30 år

Dokument 8:142 S (2011-2012), Innst. 158 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Christian Tybring-Gjedde, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.12.2012 Innst. 158 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om justering av avgiftssystemet ved import av bruktbiler. Stortinget vedtok enstemmig å be regjeringen endre det generelle bruksfradraget slik at det blir en avgiftsmessig nedtrapping av engangsavgiften for import av bruktbiler som er mellom 15 og 30 år gamle.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012