Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om omfordeling av barnetrygden

Dette dokument

  • Dokument 8:9 S (2012–2013)
  • Dato: 11.10.2012
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
11. oktober 2012