Representantforslag om omfordeling av barnetrygden

Dokument 8:9 S (2012-2013), Innst. 142 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.12.2012 Innst. 142 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om omfordeling av barnetrygden der forslagsstillerne gikk inn for å øke satsen for lavinntektsmottakerne og senke den for dem med høyere inntekt. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2012