Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om handlingsplan mot tigging

Dette dokument

  • Dokument 8:96 S (2012–2013)
  • Dato: 11.04.2013
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
11. april 2013