Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Geir S. Toskedal om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy

Dette dokument

  • Dokument 8:3 S (2014–2015)
  • Dato: 06.10.2014
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne mener trafikksikkerhet må ha høyeste prioritet i all transportplanlegging og i all samferdselspolitisk tenkning. Tiltak som gir mer ressurser til trafikksikkerhetsarbeid, er positivt. En ordning med personlige bilskilt kan gi viktige inntekter til trafikksikkerhetsarbeidet, samtidig som det gir valgfrihet og et godt tilbud til forbrukerne. Forslagsstillerne mener det bør innføres en ordning med personlige bilskilt i Norge, etter svensk modell.

Svensk modell

I de nordiske landene, med unntak av Norge, har bileiere mulighet til å utforme sitt eget personlige bilskilt. I Sverige har de hatt ordningen i 25 år. I dag ruller det om lag 14 000 svenske biler med personlige registreringsskilt. Et par skilt koster 6 000 kroner, og det meste av pengene går til Skyltfonden. 4 800 kroner går til fondet og resten til produksjon og administrasjon. Pengene som Skyltfonden får inn, går uavkortet til trafikksikkerhetsarbeid. Dette er en modell som, etter forslagsstillernes mening, bør vurderes også i Norge.

I Sverige reguleres hva som kan stå på skiltene av Transportstyrelsen. Uegnede eller støtende skilt avvises. Det er Transportstyrelsen som håndterer utstedelse av skilt og førerkort, og det personlige registreringsskiltet er formelt sett en lisens som svenske bileiere kjøper. Denne lisensen er igjen knyttet til et ordinært registreringsskilt.

Bedre trafikksikkerhet

Forslagsstillerne mener det bør legges til rette for at en slik ordning kan innføres også i Norge. Det betyr blant annet at motorvognregisteret må tilrettelegges for en ordning med utstedelse av personlige kjennemerker. Gjennom en betalingsordning kan en slik frivillig ordning generere inntekter til trafikksikkerhetsarbeidet, og mange forbrukere vil få innfridd sitt ønske om egne personlige bilskilt. Forslagsstillerne mener dette er en vinn-vinn-løsning, og vil derfor fremme forslag om dette.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.

6. oktober 2014