Representantforslag om personlige registreringsskilt på norske kjøretøy

Dokument 8:3 S (2014-2015), Innst. 73 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 73 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med et representantforslag fra KrF fattet vedtak om at regjeringen fremmer et forslag om en ordning som gjør det mulig med personlige registreringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2014