Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Dette dokument

  • Dokument 8:88 S (2014–2015)
  • Dato: 09.04.2015
  • Sidetall: 6
Til Stortinget
9. april 2015