Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Ingunn Gjerstad og Torgeir Knag Fylkesnes om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Innhold

Til Stortinget
17. november 2016

Kirsti Bergstø

Ingunn Gjerstad

Torgeir Knag Fylkesnes