Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes, Snorre Serigstad Valen og Kirsti Bergstø om profittfri barnehage

Dette dokument

  • Representantforslag 43 S (2016–2017)
  • Dato: 16.02.2017
  • Sidetall: 3

Innhold

Til Stortinget
16. februar 2017

Audun Lysbakken

Torgeir Knag Fylkesnes

Snorre Serigstad Valen

Kirsti Bergstø