Representantforslag om profittfri barnehage

Dokument 8:43 S (2016-2017), Innst. 283 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.05.2017 Innst. 283 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om profittfri barnehage. Forslaget fikk ikke flertall. Stortinget vedtok følgende forslag fra Venstre: Stortinget ber regjeringen vurdere om barnehagers rett til etablering og utvidelse bør endres for å ivareta mangfoldet av aktører, og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2017