Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Mazyar Keshvari, Ulf Leirstein, Kari Kjønaas Kjos og Erlend Wiborg om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll

Innhold

Til Stortinget
13. mars 2017

Helge André Njåstad

Mazyar Keshvari

Ulf Leirstein

Kari Kjønaas Kjos

Erlend Wiborg