Representantforslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll

Dokument 8:65 S (2016-2017), Innst. 317 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Helge André Njåstad, Kari Kjønaas Kjos, Mazyar Keshvari, Ulf Leirstein Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Fporslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.05.2017 Innst. 317 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om innføring av obligatorisk helsekontroll for barn under ti år, der undersøkelser skjer uten klær. Det ble også foreslått å be regjeringen legge frem et lovforslag som sikrer at kommunene er ansvarlige for å følge opp barn som ikke møter til obligatorisk helsekontroll. Forslagene ble bare støttet av Fremskrittspartiet. Det ble enstemmig fattet vedtak om å be regjeringen følge nøye med på om de nye nasjonale retningslinjene for helsestasjoner og skolehelsetjenesten endrer dagens praksis.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2017