Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tiltak for å bekjempe voldtekt

Dette dokument

  • Representantforslag 127 S (2016–2017)
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
26. april 2017

Kjell Ingolf Ropstad

Olaug V. Bollestad

Geir Jørgen Bekkevold

Anders Tyvand