Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Ferhat Güven om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner

Innhold

Til Stortinget
8. juni 2017

Hadia Tajik

Lene Vågslid

Kari Henriksen

Ferhat Güven