Representantforslag om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner

Dette dokument

  • Representantforslag 149 S (2016–2017)
  • Fra: Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Ferhat Güven
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
8. juni 2017

Hadia Tajik

Lene Vågslid

Kari Henriksen

Ferhat Güven