Representantforslag om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner

Dokument 8:149 S (2016-2017), Innst. 491 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ferhat Güven, Hadia Tajik, Kari Henriksen, Lene Vågslid Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 14.06.2017 Innst. 491 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Ferhat Güven om å sikre gjennomføring av nærpolitireformen i tråd med Stortingets ambisjoner. Stortinget vedtok å be regjeringen sikre at det utarbeides et dokument slik det er beskrevet i Innst. 306 S (2014–2015), som et grunnlag for videre evaluering av sluttresultatet. Stortinget vedtok også å be regjeringen sørge for at nærpolitireformen gjennomføres etter Stortingets intensjoner, jf. Innst. 306 S (2014–2015).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2017