Representantforslag om søndag som fridag for flest mulig

Dette dokument

  • Representantforslag 84 S (2017–2018)
  • Fra: Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Arild Grande og Rigmor Aasrud
  • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Regjeringen Solberg oppnevnte den 17. juni 2016 et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker. Grunnlaget var regjeringsplattformen som sier at:

«Regjeringen vil tillate butikker å holde åpent på søndager.»

Høringsnotat av 27. mars 2015 om realisering av saken ga nærmere 7 000 svar. I disse svarene kommer det frem at en generell adgang for søndagsåpne butikker kan gi vesentlige negative effekter for samfunnet:

  • Å tillate butikker å holde åpent på søndager vil påvirke mange arbeidstakere, folks familieliv og fellesskap, frivillig engasjement, idrett og kulturliv.

  • Små og arbeidsintensive virksomheter, som eksempelvis frisørbransjen, viste til at de ville få vanskeligheter med å ha oppe på søndager. Mange av disse er del av et butikksenter og dermed forpliktet av felles åpningstider.

  • Søndagsåpne butikker vil også ha negative klimaeffekter ved at flere må reise på jobb og gjennom mer varetransport og økt energiforbruk ved oppvarming av lokaler.

  • En ytterligere liberalisering kan gi dyrere varer for forbrukerne, og kostnadene i bransjen vil øke. Det vil også utgjøre en trussel for små, selvstendige butikker i byene og for nærbutikker i distriktene.

Høringsinstanser pekte også på verdien av å ha en annerledesdag, der man har mer tid sammen med hverandre.

Mange må arbeide på søndager for å holde Norge i gang – ansatte innen helse, politi, brann, vakthold og transport er på jobb søndager fordi det er nødvendig av hensyn til helse, miljø og sikkerhet osv. Likevel har de aller fleste fri søndager.

Forslagsstillerne viser til at det har en egenverdi at flest mulig fortsatt kan bruke søndagen til samvær og aktiviteter med familie og venner. Å åpne for en ytterligere liberalisering av regelverket og alminnelig søndagshandel bidrar til å utvikle samfunnet i feil retning. Flere vil tvinges til å måtte åpne sine butikker, til å måtte arbeide på søndager og til å finne tilfeldige barnepassordninger. Når flere må arbeide søndager, vil det påvirke idretts- og kulturarrangementer. Arrangørene risikerer å mangle folkene som trengs for å holde aktivitetene i gang.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen, ved oppfølgingen av utvalget som utreder spørsmål om søndagsåpne butikker, legge til grunn at dagens bestemmelser i helligdagsfredloven skal ligge fast.

6. desember 2017

Anette Trettebergstuen

Kari Henriksen

Masud Gharahkhani

Arild Grande

Rigmor Aasrud