Representantforslag om søndag som fridag for flest mulig

Dokument 8:84 S (2017-2018), Innst. 186 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Rigmor Aasrud, Arild Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 15.03.2018 Innst. 186 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   En samlet komité står bak vedtaket om ikke å vedta representantforslaget, men med noe ulik begrunnelse. Komiteens flertall, medlemmene fra H, FrP og V viser til NOU 2017:17 "På ein søndag?", som er på høring, og mener at behandlingen av representantforslaget burde vente til regjeringen oversender sak om dette til Stortinget. Medlemmene fra AP, SP og SV viser til Stortingets vedtak i forslag 3 under debatten om regjeringserklæringen 31.1.2018, og registrerer at det ikke er flertall på Storitinget for å liberalisere prinsippene for søndagshandel.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2018