Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester

Dette dokument

  • Representantforslag 136 S (2017–2018)
  • Fra: Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal og Geir Jørgen Bekkevold

Innhold

Til Stortinget
8. februar 2018

Olaug V. Bollestad

Hans Fredrik Grøvan

Torhild Bransdal

Geir Jørgen Bekkevold