Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal og Geir Jørgen Bekkevold om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester

Til Stortinget
8. februar 2018

Olaug V. Bollestad

Hans Fredrik Grøvan

Torhild Bransdal

Geir Jørgen Bekkevold