Representantforslag om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester

Dokument 8:136 S (2017-2018), Innst. 228 S (2017-2018) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torhild Bransdal, Geir Jørgen Bekkevold, Hans Fredrik Grøvan, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.04.2018 Innst. 228 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Kristelig Folkeparti om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Forslagene fikk støtte fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.04.2018

   Behandlet i Stortinget: 24.04.2018