Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad, Freddy André Øvstegård, Petter Eide, Karin Andersen og Solfrid Lerbrekk om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering

Innhold

Til Stortinget
8. februar 2018

Kari Elisabeth Kaski

Gina Barstad

Freddy André Øvstegård

Petter Eide

Karin Andersen

Solfrid Lerbrekk