Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen

Innhold

Til Stortinget
21. november 2019

Torgeir Knag Fylkesnes

Per-Willy Amundsen