Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen

Dokument 8:14 S (2019-2020), Innst. 187 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per-Willy Amundsen, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.03.2020 Innst. 187 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Det ble i komiteens innstilling til saken fremmet ytterligere et forslag, om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge på en slik måte at Nord-Norgebanen kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 26.05.2020