Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om bærekraftig turistfiske

Dette dokument

  • Representantforslag 21 S (2019–2020)
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Turistfisket i Norge er ute av kontroll. Det stilles ingen særskilte krav til turistfiskeoperatører, verken til lokalkunnskap eller sikkerhet. Konsekvensen ser man blant annet i form av at utenlandske fiskerturister er overrepresentert i statistikkene over ulykker og dødsfall til havs. I tillegg opplyser tollmyndighetene om store mengder fisk som ulovlig føres ut av landet som direkte knyttes til turistfisket.

Forslagsstillerne mener det er behov for å styrke sikkerheten og ressurskontrollen innen turistfisket, og at det må sørges for at turistfiske i større grad bidrar til lokal verdiskaping.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle turistfiskebedrifter registreres og godkjennes før de kan starte næringsvirksomhet. Det skal blant annet stilles krav til sikkerhet, båt og utstyr, lik kravene for profesjonelt fiske. Kommunene gis forvaltningsoppgaven.

  2. Stortinget ber regjeringen sørge for at utenlandske turister kun får ta med fisk ut av landet dersom den er fisket i samarbeid med en registrert turistfiskebedrift, slik at man begrenser eksport som ikke gir verdiskaping i lokalsamfunnene og får sterkere kontroll med hvor mye fisk som fiskes og utføres.

  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at utførselskravet skal gjelde rund fisk, ikke filet. Troféfiske skal inkluderes i grensen for hvor mye fisk som kan tas ut av landet og utførselskravet i tallet på kilo skal gjelde per år, ikke per grensepassering.

  4. Stortinget ber regjeringen innføre fiskekort for utenlandske turister, der inntektene skal brukes til kontroll med fisket.

3. desember 2019

Torgeir Knag Fylkesnes

Arne Nævra

Lars Haltbrekken