Representantforslag om bærekraftig turistfiske

Dokument 8:21 S (2019-2020), Innst. 279 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.05.2020 Innst. 279 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om bærekraftig turistfiske. Formålet med forslaget var å styrke sikkerheten og ressurskontrollen innenfor turistfisket og sørge for at turistfisket i større grad bidrar til lokal verdiskaping. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforslag ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 19.05.2020