Representantforslag om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

Dette dokument

  • Representantforslag 22 S (2019–2020)
  • Fra: Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
4. desember 2019

Une Bastholm

Audun Lysbakken

Lars Haltbrekken