Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet

Innhold

Til Stortinget
4. desember 2019

Une Bastholm

Audun Lysbakken

Lars Haltbrekken