Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien

Innhold

Til Stortinget
12. desember 2019

Cecilie Myrseth

Terje Aasland

Arild Grande