Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien

Dette dokument

  • Representantforslag 27 S (2019–2020)
  • Fra: Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
12. desember 2019

Cecilie Myrseth

Terje Aasland

Arild Grande