Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien

Dokument 8:27 S (2019-2020), Innst. 228 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Terje Aasland, Arild Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 228 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Forslag om en konkret tiltakspakke fra et mindretall ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2020

   Debattert i Stortinget 07.05.2020
   Votert i Stortinget 07.05.2020