Representantforslag om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien

Dokument 8:27 S (2019-2020), Innst. 228 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Terje Aasland, Arild Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 228 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 02.04.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 28.04.2020