Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge

Innhold

Til Stortinget
16. desember 2019

Arne Nævra

Lars Haltbrekken

Kari Elisabeth Kaski