Representantforslag om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge

Dokument 8:29 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang