Representantforslag om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse

Dette dokument

  • Representantforslag 35 S (2019–2020)
  • Fra: Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
19. desember 2019

Petter Eide

Kari Elisabeth Kaski

Karin Andersen

Mona Fagerås