Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Mona Fagerås om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse

Til Stortinget
19. desember 2019

Petter Eide

Kari Elisabeth Kaski

Karin Andersen

Mona Fagerås