Representantforslag om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse

Dokument 8:35 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås, Petter Eide Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang