Representantforslag om rettslig amnesti mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser til personer som yter assistanse til rusbrukere hvor det er fare for liv og helse

Dokument 8:35 S (2019-2020), Innst. 53 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Mona Fagerås, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.11.2020 Innst. 53 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra reperesentanter fra SV om å be regjeringen komme tilbake med lovforslag som sikrer rusbrukere mot anmeldelse og straffeforfølgelse for egne brukerdoser når de kontakter myndighetene for hjelp til seg selv eller andre – en såkalt 'Good Samaritan Law'. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.11.2020

   Debattert i Stortinget 17.11.2020
   Votert i Stortinget 17.11.2020