Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å rette opp urettferdige velferdskutt

Dette dokument

  • Representantforslag 48 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
28. januar 2020

Solfrid Lerbrekk

Audun Lysbakken

Karin Andersen

Freddy André Øvstegård

Nicholas Wilkinson